Fundacja Edukacji Astronomicznej

Naszą misją jest kształtowanie postrzegania i krytycznej oceny obserwowanych zjawisk, inspirowanie dociekliwości i rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem oraz mechanizmami jego działania. Interdyscyplinarne nauki ścisłe takie jak astronomia czy fizyka wraz z naukami stosowanymi są znakomitymi narzędziami stymulującymi kreatywność i naturalne zdolności każdego człowieka. Umiejętnie wykorzystane, pozwolą także wspomóc rozwój kompetencji społecznych więcej

Nasz zespół

stanowią młodzi ludzie, często członkowie kół naukowych, zarówno absolwenci jak i studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. W Fundacji pracują pod kierunkiem doświadczonych edukatorów oraz naukowców i inżynierów z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Projekty

skierowane są nie tylko do osób uzdolnionych. Pracujemy z uczniami zgubionymi w procesie edukacji i nauczycielami, którym nie jest wszystko jedno. Chcemy pokazywać, jak pozornie abstrakcyjne nauki ścisłe przenikają się z naukami stosowanymi oddziałując na nasze życie codzienne. Przyłączysz się?