Misja

Astronomia zajmuje wyjątkowe miejsce w umysłach i sercach milionów ludzi na całym świecie. Nie tylko fascynuje i rozbudza emocje - jest także wymarzonym narzędziem inspirującym zainteresowanie naukami ścisłymi. Interdyscyplinarność astronomii, a więc silne relacje z dziedzinami takimi, jak fizyka, geografia, biologia czy chemia, a także odniesienia do badań kosmicznych pokazują jak ogromna jest ich część wspólna.

Idea implementacji rozwiązań z jednej dziedziny w innej, z pozoru zupełniej odmiennej, daje impuls innowacyjności. Eksperyment i obserwacje w procesie nauczania nie tylko są elementem rozbudzania pasji i tworzenia zainteresowań, przyczyniają się także do formowania relacji społecznych i współpracy w zespole. Nauka wymaga refleksji. W zamian pozwala lepiej rozumieć mechanizmy rządzące otaczającym nas światem, krytycznie oceniać obserwowane zjawiska, buduje społeczeństwo ludzi myślących i dociekliwych. Taką właśnie rzeczywistość chcemy współtworzyć. Dzięki współpracy z instytutami badawczymi możemy wspomóc aktywnych nauczycieli i edukatorów oferując nie tylko najbardziej aktualną wiedzę z zakresu fizyki i astronomii, ale także proponując widowiskowe eksperymenty i symulacje komputerowe a także dzienne i nocne obserwacje ciał niebieskich.

Zespół

mgr Monika Zdybel
nauczycielka, specjalista
nauczania wczesnoszkolnego

mgr Aneta Staranowicz
nauczycielka, specjalista
nauczania wczesnoszkolnego

mgr Agnieszka Rękawek
nauczycielka, specjalista
nauczania wczesnoszkolnego

Paweł Ankersztajn
student mechatroniki
na Politechnice Warszawskiej

Kacper Halaburda
student astronomii
na Uniwersytecie Warszawskiem

Marcin Nasiłowski
student astronomii UW, asystent ds projektów
w Centrum Badań Kosmicznych PAN
mgr Paweł Grochowalski
autor kosmicznego przeglądu prasy Media o Kosmosie,
współpracownik czasopisma Urania-PA,
kierownik biblioteki Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zarząd Fundacji

dr Ryszard Gabryszewski
prezes Zarządu Fundacji,
astronom w Centrum Badań Kosmicznych PAN

mgr Elżbieta Chojnacka
sekretarz Zarządu Fundacji,
emerytowana nauczycielkaRada Fundacji

dr Jadwiga Biała - przewodnicząca Rady Fundacji,
astronom, dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie w latach 1990 - 2011

dr Ireneusz Włodarczyk - członek Rady Fundacji,
astronom, kierownik Obserwatorium Astronomicznego przy Planetarium w Chorzowie w latach 1977 - 2010

prof. dr hab. Maciej Krawczyk - członek Rady Fundacji, fizyk, kierownik Zakładu Fizyki Nanomateriałów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu