Statut

Cele i zasady działania Fundacji


Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, naukowej oraz społecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Pełny tekst statutu Fundacji